โรงพยาบาลพระปกเกล้า Prapokklao Hospital

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com

ประวัติโรงพยาบาล

จำนวนบุคลากรโรงพยาบาล

ข่าวสารต่าง ๆ

งานประกันชีวิต

ระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

เผยแพร่งบทดลอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค

ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ (Register Online)

SMC

PPKlearning

ประกาศจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ศูนย์กู้ชีพเทพรัตน์
โทร 039319666 ต่อ 4046
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

Click me ...

สวมหน้ากากตลอดเวลา

Click me ...

บัตรประชาชนบัตรเดียว

Click me ...

ศูนย์โทรศัพท์ Covid-19
โรงพยาบาลพระปกเกล้า


คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาล

ลดการให้บริการ

การเลื่อนนัดผู้ป่วย

งดเยี่ยมทุกกรณี

ย้ายห้องตรวจนอกเวลา

แจ้งผู้มารับบริการ


ห้องพิเศษ อาคารสัตมินทรราชินีภักดี

Click me ...

ห้องพิเศษ ชั้น 7,8,9 อาาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง

Click me ...

ห้องพิเศษ (แอร์) สูติกรรม

Click me ...

ตารางให้บริการ Click me ...

ประกาศจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า

💕ร่วมใจ ช่วยจันท์ ต้านภัยโควิด-19 😷
📣 มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า เปิดโครงการ “รวมใจสู้ COVID-19”
รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ร่วมบริจาคได้ที่
1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 514-2-64381-1 ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า”
👉 ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
👉 ขอรับใบเสร็จโดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหลักฐานการโอนเงิน ตามช่องทางต่อไปนี้
• Fax: 0 3992 4799 (ในเวลาทำการ)
• Mobile: 08 0994 2457
• E-mail: ppk_foundation@hotmail.com
• Line ID: ppkhosfound
*มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จะจัดส่งใบเสร็จให้ตามที่อยู่ เมื่อบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

2.บริจาคด้วยตนเอง ที่
มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
สำนักงานใหม่ ใกล้คอฟฟี่ทูเดย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ในวันและเวลาราชการ
🙏🙏🙏🙏
ช่องทางบริจาคอุปกรณ์การแพทย์
1. บริจาคโดยตรงได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
📞 039-319-666 ต่อ 3077
📞 080-9942457
ในวันและเวลาราชการ

3. บริจาคทางไปรษณีย์ส่งมาที่

มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
(วงเล็บ "ของบริจาค")
📞 080-9942457
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://web.facebook.com/Prapokklaofightforcovid19


เลื่อน...การประชุมวิชาการพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

 

 

 

Click me ...

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

กลุ่มงานอายุรกรรม

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การเสนอขอพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Click me ...