โรงพยาบาลพระปกเกล้า Prapokklao Hospital

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com

ประวัติโรงพยาบาล

จำนวนบุคลากรโรงพยาบาล

ข่าวสารต่าง ๆ

งานประกันชีวิต

ระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

เผยแพร่งบทดลอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค

เริ่ม 3 สิงหาคม 2563

Click me ...

สวมหน้ากาตลอดเวลา

Click me ...

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563

Click me ...

บัตรประชาชนบัตรเดียว

Click me ...

ตารางให้บริการ Click me ...

ประกาศจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า

💕ร่วมใจ ช่วยจันท์ ต้านภัยโควิด-19 😷
📣 มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า เปิดโครงการ “รวมใจสู้ COVID-19”
รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ร่วมบริจาคได้ที่
1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 514-2-64381-1 ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า”
👉 ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
👉 ขอรับใบเสร็จโดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหลักฐานการโอนเงิน ตามช่องทางต่อไปนี้
• Fax: 0 3992 4799 (ในเวลาทำการ)
• Mobile: 08 0994 2457
• E-mail: ppk_foundation@hotmail.com
• Line ID: ppkhosfound
*มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จะจัดส่งใบเสร็จให้ตามที่อยู่ เมื่อบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

2.บริจาคด้วยตนเอง ที่
มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
สำนักงานใหม่ ใกล้คอฟฟี่ทูเดย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ในวันและเวลาราชการ
🙏🙏🙏🙏
ช่องทางบริจาคอุปกรณ์การแพทย์
1. บริจาคโดยตรงได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
📞 039-319-666 ต่อ 3077
📞 080-9942457
ในวันและเวลาราชการ

3. บริจาคทางไปรษณีย์ส่งมาที่

มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
(วงเล็บ "ของบริจาค")
📞 080-9942457
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://web.facebook.com/Prapokklaofightforcovid19


เพราะเราห่วงใยคุณ


กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

กลุ่มงานอายุรกรรม

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การเสนอขอพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Click me ...