กำหนดการ

วิชาการพระปกเกล้าครั้งที่ ๑๖

วันที่ 23 พ.ค. 2561

วันที่ 24 พ.ค. 2561

วันที่ 25 พ.ค. 2561

ตารางนำเสนอผลงาน ประเภท Oral

ตารางนำเสนอผลงาน ประเภท Posterเว็บไซด์ รพ. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
ประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖

ประกาศผลงานทางวิชาการ

งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖   

Cr Oral   Cr Poster
R2R Oral   R2R Poster
CQI Oral   CQI Poster
IVT Oral   IVT Poster

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com